guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านเสือน้อย อ.นาจะหลวย

EOC-COVID-19-เสือน้อย-นาจะหลวย-01.jpg

วันที่ 5 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้า/พนักงาน ร้านเสือน้อย อ.นาจะหลวย จ.อุบลฯ ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 ขอให้แยกกักตัว 14 วัน งดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น

และไปรับการตรวจโควิด-19 คนละ 2 ครั้ง ที่ รพ.ใกล้บ้าน

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว