guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านพันวา อ.วารินชำราบ

EOC-COVID-19-พันวา-01.jpg

วันที่ 3 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้านพันวา อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลฯ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 และ 1 ม.ค. 2565 ให้กักตัว 14 วันทุกคน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

ขอให้ไปตรวจ โควิด- 19 เพื่อยืนยันผลจำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว