guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน ย.ยก อ.เมืองอุบลฯ

EOC-COVID-19-ยอยก-01.jpg

วันที่ 2 มกราคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ไปร้าน ย.ยก อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ให้สังเกตอาการ 14 วัน

และตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 5-7 วัน หากผลบวกหรือมีอาการป่วย ให้พบแพทย์ที่ รพ.ขอตรวจโควิดซ้ำทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว