guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง งานบุญบ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม

EOC-COVID-19-บ้านท่าโพธิ์ศรี-01.jpg

วันที่ 1 มกราคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่ไปร่วมงานบุญบ้านท่าโพธิ์ศรี ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วันทุกคน

หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน 

แต่ถ้าหากท่านเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในงาน ให้ท่านมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน และรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ cOVID-19 แต่ไม่แสถงอาการ และสามารดแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

หากมีอาการพิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รีบพบแพทย์