guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร

EOC-COVID-19-ร้านปั้มน้ำมันส์-พิบูล-01.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้พนักงานและลูกค้า ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ วันที่ 19-24 ธันวาคม 2564 ขอให้แยกกักตัว 14 วัน งดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น และไปรับการตรวจโควิด-19 คนละ 2 ครั้งที่ รพ.ใกล้บ้าน

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว