guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านเอกมัย พบสายพันธุ์โอมิครอน

EOC-COVID-19-ร้านเอกมัย-โอมิครอน-01.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ลูกค้าร้านเอกมัย วันที่ 19-24 ธันวาคม 2564 ยังพบผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสุ่มตรวจเป็นสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งแพร่ระบาดได้เร็ว

ให้กักตัว 14 วันทุกคน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น ขอให้ไปตรวจ โควิด- 19 เพื่อยืนยันผลจำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

EOC-COVID-19-ร้านเอกมัย-โอมิครอน-02.jpg