guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ตลาดสดอำเภอน้ำยืน

EOC-COVID-19-ตลาดสดอำเภอน้ำยืน-01.jpg

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้แม่ค้าในตลาดสดอำเภอน้ำยืน จ.อุบลฯ และลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการ วันที่ 5-15 ธันวาคม 2564 ให้กักตัว 14 วันทุกคน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 เพื่อยืนยันผลจำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว