guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านไชยวาน หมูกระทะ อ.น้ำยืน

EOC-COVID-19-ร้านไชยวานหมูกระทะ-01.jpg

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้านไชยวาน หมูกระทะ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2564 ให้กักตัว 14 วันทุกคน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

ขอให้ไปตรวจ โควิด- 19 เพื่อยืนยันผลจำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

คลัสเตอร์ร้านไชยวานหมูกระทะ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นเจ้าของร้าน สัมผัสผู้ป่วยจากร้านอาหาร และสัมผัสคนในครอบครัว พนักงานในร้าน วันนี้ (12 ธ.ค.64) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 9 ราย เป็นพนักงานในร้าน/ ญาติ/ ลูกค้าและครอบครัวร้านหมูกระทะ

EOC-COVID-19-ร้านไชยวานหมูกระทะ-02.jpg

EOC-COVID-19-ร้านไชยวานหมูกระทะ-03.jpg