guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านหงษ์จ๋าหงษ์ ถ.แจ้งสนิท

EOC-COVID-19-ร้านหงษ์จ๋าหงษ์-01.jpg

นที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าที่ไปร้านหงษ์จำหงษ์ ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2564 ให้สังเกตอาการและกักตัว 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

EOC-COVID-19-ร้านหงษ์จ๋าหงษ์-02.jpg