guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านอะเซทีลีน

EOC-COVID-19-อะเซทีลีน-01.jpg

วันที่ 21 พฤคจิกายน 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้พนักงานและลูกค้า ร้านอะเซทีลีน อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าไปในร้าน ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย. 2564 ให้กักตัว 14 วันทุกคน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

ขอให้ไปตรวจ โควิด- 19 เพื่อยืนยันผลจำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว