guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน อ้วนโภชนา อ.บุณฑริก

อ้วนโภชนา-บุณฑริก-01.jpg

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ประชาชนผู้ที่เข้าไปที่ร้านอ้วนโภชนา อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2564 และ ประชาชนที่เข้าไปในตลาดสด อ.บุญฑริก จ.อุบลฯ ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2564 ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน และงดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่เพื่อทำความสะอาด และกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

อ้วนโภชนา-บุณฑริก-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511