guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง สายการบิน Vetjet เที่ยวบิน VZ221

EOC-COVID-19-Vetjet-01.jpg

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้โดยสารเครื่องบิน สายการบิน Vetjet VZ221 bangkok-ubon วันที่ 21 ธันวาคม 2564 จาก สนามบินสุวรรณภูมิ-อุบลฯ เวลา 10.55 - 12.00 น. ให้สังเกตอาการและกักตัว 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว