guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน Valadee Cafe อ.ตระการพืชผล

EOC-COVID-19-Valadee-Cafe-01.jpg

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ ลูกค้าร้าน Valadee Cafe อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 -24.00 น. ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511