guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน Tempo อ.เมืองอุบลฯ

EOC-COVID-19-Tempo-01.jpg

วันที่ 6 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้าน Tempo อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ วันที่ 29-31 ธันวาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน งดสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย

ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 3-5 วัน หากมีอาการ หรือ ATK+ ให้ขอตรวจโควิดที่ รพ.ทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว