guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง SUNEE TOWER แผนกเครื่องหนังเดวี่

EOC-COVID-19-SUNEE-เครื่องหนังเดวี่-01.jpg

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าที่ไปใช้บริการห้างสุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี (แพนกเครื่องหนังเดวี่) ในระหว่างวันที่ 19-20 พย 2564 สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

EOC-COVID-19-SUNEE-เครื่องหนังเดวี่-02.jpg