guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน SOI DOG

EOC-COVID-19-SOI-DOG-01.jpg

วันที่ 24 พฤคจิกายน 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่เข้าไปร้าน soi dog (พนักงานและลูกค้า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ย. 2564 ให้กักตัว 14 วันทุกคน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

ขอให้ไปตรวจ โควิด- 19 เพื่อยืนยันผลจำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว