guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง คลินิกความงาม Skin2U

EOC-COVID-19-skin2u-01.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าและพนักงาน ร้านคลินิกความงาม Skin2U (สกินทูยู คลินิก) วันที่ 12-16 มกราคม 2565 ให้กักตัว 10 วัน รายงานตัวกับเจ้าพนักงานโรคติดต่อ

และตรวจโควิด-19 แบบ ATK จำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยตรวจใกล้บ้าน

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว