guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน Rim the Road 4-5 ธ.ค.64

EOC-COVID-19-Rim-the-road-02.jpg

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้าน Rim the road ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว