guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง Lotus's สาขาวารินชำราบ

EOC-COVID-19-Lotus's-วารินชำราบ-01.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้า/พนักงานแผนกบริการลูกค้า เทสโก้โลตัสวารินชำาราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ใช้บริการระหว่างวันที่ 13- 15 มกราคม 2565 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน งดสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย

ตรวจ ATK ด้วยตนเอง 3-5 วัน หากผลตรวจ ATK เป็นบวกหรือมีอาการป่วย ให้ขอตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว