guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน loft 69 bar and Restaurant

EOC-COVID-19-loft-69-bar-and-Restaurant-01.jpg

วันที่ 3 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าและพนักงาน ร้าน loft 69 bar and Restaurant อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง งดสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย

ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 3-5 วัน หากมีอาการ หรือ ATK+ ให้ขอตรวจโควิดที่ รพ.ทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว