guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ

EOC-COVID-19-Kbank-Warin-01.jpg

วันที่ 25 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้า ธนาคารถสิกรไทย สาขาวารินชำราบ จังหวัดอุบลฯ ที่ไปใช้บริการระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 ขอให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน

หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย เหงื่อออกเวลากลางคืน แม้เพียง 1 อาการ ให้ตรวจ ATK หากผลเป็นบวก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สารารณสุข /รพ.ใกล้บ้าน เพื่อกักตัวรักษาต่อไป

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว