guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยงร้าน I chic อุบลสแควร์

EOC-COVID-19-I-chic-อุบลสแควร์-01.jpg

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้านขายเสื้อผ้า I-chic อุบลสแควร์ อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ วันที่ 27-30 พ.ย.64 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว