guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน FM ไก่ทอดเกาหลี อุบลสแควร์

EOC-COVID-19-FM-ไก่ทอดเกาหลี-01.jpg

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้าน FM ไก่ทอดเกาหลี ตลาดโต้รุ่งอุบลสแควร์ วันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

- ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 แบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด
- เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19
- ประชาชนสามารถวอล์คอินเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ได้ที่รพ.ของรัฐทุกแห่ง/รพ.สต.ใกล้บ้าน โดยสามารถรับบริการได้ตามประกาศของพื้นที่อำเภอของท่าน