guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ธนาคาร CIMB สาขาอุบลฯ

EOC-COVID-19-CIMB-bank-01.jpg

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าธนาคาร CIMB สาขาอุบลราชธานี อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ วันที่ 25-30 พ.ย. 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

EOC-COVID-19-CIMB-bank-02.jpg