guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลฯ

EOC-COVID-19-central-ubon-01.jpg

วันที่ 5 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้า/ผู้ไปใช้บริการที่เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลฯ ระหว่างวันที่ 26-31 ธันวาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง งดสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย

และตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 3-5 วัน หากมีอาการ หรือ ATK+ ให้ขอตรวจโควิดที่ รพ.ทันที 

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว