guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ห้าง Big-C วารินฯ แผนกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

EOC-COVID-19-Big-C-วาริน-แอลกอฮอล์.jpg

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าที่ไปใช้บริการที่ ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวารินชำราบ (แพนกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ในระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2564 สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

EOC-COVID-19-Big-C-วาริน-แอลกอฮอล์-01.jpg