guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยงร้าน Ananas Party Hours

EOC-COVID-19-Ananas-Party-Hours-01.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้าน อนานัส ปาร์ตี้เฮาส์ อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย เหงื่ออกมากเวลากลางคืน แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือบุคคลที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอให้แยกกักตัว 14 วัน ตรวจโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ที่ รพ. และในช่วงเทศกาลปีใหม่ห้ามเดินทาง ห้ามพบปะสังสรรค์ และให้แยกกักตัวเข้มข้นตามคำสั่งฯ จนครบกำหนด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

2. ผู้ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ ที่เข้าไปสถานบันเทิง/ ร้านอาหารที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไป ขอให้ตรวจ ATK ทุก 3-5 วัน ด้วยตนเอง งดสัมผัสใกล้ชิดผู้สูงอายุ คนในครอบครัว หากมีอาการป่วย/ผิดปกติ ขอตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลทันที