guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยงร้านกาแฟ Amazon Central Ubon

EOC-COVID-19-Amazon-central-ubon-01.jpg

วันที่ 11 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้านกาแฟอเมซอน (Amazon ชั้น 2) สาขาเซ็นทรัล พลาซ่าอุบลฯ ในระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2565 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน งดสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย

ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 3-5 วัน หากมีอาการ หรือ ATK+ ให้ขอตรวจโควิดที่ รพ.ทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว