guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน 7-11 สาขาชยางกูร42-2

EOC-COVID-19-7-11-ชยางกูร42-2.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้าน 7-11 สาขาชยางกูร 42-2 อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ ที่ไปใช้บริการระหว่าง วันที่ 11-12 มกราคม 2565 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน งดสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย

ตรวจ ATK ด้วยตนเอง 3-5 วัน หากผลตรวจ ATK เป็นบวกหรือมีอาการป่วย ให้ขอตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว