guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน 7-11 สาขาหน้า ม.อุบล1

EOC-COVID-19-ร้าน7-11-สาขาหน้ามออุบล-01.jpg

วันที่ 5 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้าน 7-11 สาขาหน้า ม.อุบล1 วันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง งดสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย

และตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 3-5 วัน หากมีอาการ หรือ ATK+ ให้ขอตรวจโควิดที่ รพ.ทันที 

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว