guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง อ.เดชอุดม เพิ่มเติม 5 แห่ง

EOC-COVID-เดชอุดม-เพิ่ม5แห่ง-01.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่ไปพื้นที่ดังต่อไปนี้ ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน

สหกรณ์การเกษตร อ.เดชอุดม
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลา 08.30-16.30 น.

ร้านคอมพิวเตอร์ Check in หลังโลตัส Express
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลา 10.00 น.

ร้านฟิวเตอร์ บาร์
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลา 18.00-22.00 น.

ร้านก๋วยเตี๋ยวชามอ่าง
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลา 09.00-09.30 น.

ร้านคอมพิวเตอร์ Check in หลังโลตัส Express
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลา 10.00 น.

โบสถ์ศาสนาคริสต์ ม.12 ต.เมืองเดช
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลา 09.00-21.00 น.

หากมีอาการไช้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน และมารับการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาล

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รีบพบแพทย์