guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านเอกมัย 487 hip hop MUSIC

EOC-COVID-19-เอกมัย487.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่เข้าไปร้านเอกมัย 487 hip hop MUSIC อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2564 ให้ลูกค้าและพนักงานในร้าน กักตัว 14 วันทุกคน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 เพื่อยืนยันผลจำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

สำหรับคลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นกลุ่มเพื่อน 2 ราย มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวในร้าน รวมผู้ป่วย 6 ราย

ร้านเอกมัย-487.jpg