guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง 4 แห่งในอำเภอเดชอุดม

EOC-COVID-เดชอุดม-01.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่ไปพื้นที่ดังต่อไปนี้ ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน

ร้านอาหาร "ชะบาห้าแยก" 
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2564

ร้านแจ่วฮ้อน "บ้านอ้ายเขียว"
วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ร้านอาหารแสนคำ
วันที่ 22-26 ธันวาคม 2564

ร้านอาหารน้องโอ๋
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2564

หากมีอาการไช้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน และมารับการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาล

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รีบพบแพทย์