guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง อ.เดชอุดม 3 แห่ง

EOC-COVID-19-เดชอุดม-01.jpg

วันที่ 7 มกราคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่มีประวัติไปสถานที่ดังต่อไปนี้ ให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน ทุกคน 

1. ร้านผลไม้ (ร้านที่ 2) ที่ตลาดหอนาฬิกา
วันที่ 3-7 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น.- 07.00 น.
2. ร้านไอริสชาบู
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-22.00 น.
3. ร้านดิบดี
วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 13.00-19.00 น.

หากมีอาการไช้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน และมารับการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาล

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื่อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้ำ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการพิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รับพบแพทย์