guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน 20 plus อ.เมืองอุบลฯ

EOC-COVID-19-20plus-01.jpg

วันที่ 2 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้เข้าไปร้าน 20+ อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2654 ขอให้แยกกักตัว 14 วัน งดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น 

และไปรับการตรวจโควิด-19 คนละ 2 ครั้งที่ รพ.ใกล้บ้าน

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว