guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ตลาดสันติสุข 2 บ้านปลาดุก

EOC-COVID-19-ตลาดสันติสุข2-บ้านปลาดุก-01.jpg

วันที่ 27 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่เข้าไปตลาดสันดิสุข 2 บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ ในระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2565 ขอให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน

หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย เหงื่อออกเวลากลางคืน แม้เพียง 1 อาการ ให้ตรวจ ATK หากผลเป็นบวก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สารารณสุข /รพ.ใกล้บ้าน เพื่อกักตัวรักษาต่อไป

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว