guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง 08Houes radio สาขาหนองบัว

EOC-COVID-08Houses-radio-01.jpg

วันที่ 29 พฤคจิกายน 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้พนักงานและลูกค้าที่ไปร้าน 08Houes radio สาขาหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลฯ ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย. 2564 สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

EOC-COVID-08Houses-radio-02.jpg

อย่างไรก็ตาม ทางเพจของร้าน All New 08Houes radio ได้โพสข้อความว่า
X แจ้งแก้ข่าว X ทางร้านปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 64 ปิดตามมาตรการรัฐในวันดังกล่าว แต่เพื่อความสบายใจของลูกค้า ทางร้านจะปิดชั่วคราวเพื่อตรวจเชื้อภายในร้าน
หมายเหตุ พนักงานภายในร้านได้รับวัคซีนทุกคน 

EOC-COVID-08Houses-radio-แก้ข่าว01.jpg