guideubon

 

ENTECH DAY 2023 เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ

ENTECT-DAY-2023-01.jpg

ENTECH DAY 2023 เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "วิศวกรรมและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน"

พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน สาธิตการใช้ห้องปฏิบัติการ / Project Pitching ชิงรางวัล / การแข่งขัน "หุ่นยนต์ควายตู้" / บรรยายพิเศษ / เสวนาวิชาการ / นำเสนอผลงานวิจัย / การจัดแสดงนวัตกรรม / Food Zone จัดเต็มของอร่อย

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณชั้น 1 ตึก EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ENTECT-DAY-2023-02.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

9.30 น. พิธีเปิด
10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "คิดเชิงระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงและรับมือภัยพิบัติในพื้นที่" โดย ดร. มุทริกา พฤกษาพงษ์ Programme Management Office สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNDRR)
12.00 น. การนำเสนอห้องปฏิบัติการในแต่ละภาควิชา (On-site)

13.00 น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงและรับมือภัยพิบัติ" โดย สำนักงานพัฒนาเทคนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA สมาคมสมองกลฝังตัวไทย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ
14.30 น. การแข่งขัน Project Pitching ชิงรางวัล ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน"

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

9.00 น. การแสดงและน้ำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์
10.30 น. "บูรณาการกลุ่มวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน" โดย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12.00 น. การนำเสนอคลิปวีดีโอจากบริษัทที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน

13.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "โอกาสและความท้าทายของการพัฒนานวัตกรรม เพื่อรับมือความผันผวนของสังคมโลก" โดย รศ. ร.อ. ดร. วีระเชษฐ์ ขันเงิน ผู้อำนวยการด้านวิจัยและนวัตกรรม บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิศวกรรมและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารแห่งอนาคต" โดย ดร.กรกช ธิวงศ์คำ ผู้อำนวยการระบบอัตโนมัติ และ IOT เครือเบทาโกร

15.30 น. การนำเสนอบทความวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
17.00 น. ปิดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2566

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511