guideubon

 

นายช่างชวนวิ่ง EN UBU RUN 2019

นายช่างชวนวิ่ง-วิศวะอุบล-01.jpg

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมวิ่งการกุศลในรายการวิ่งสุดเท่แห่งปีกับ "นายช่างชวนวิ่ง EN UBU RUN 2019" ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดหาทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมให้กับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.เพื่อสนับสนุนสาธารณกุศล อันเป็นการเปิดโอกาสและสร้างขวัญกำลังให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
3.เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆและช่องทางการติดต่อ ติดตามได้ทาง
Website : https://sites.google.com/view/enuburun
Facebook Page : นายช่างชวนวิ่ง EN UBU RUN
E-Mail : en.ubu.run@gmail.com
Tel : 088-5956598 คุณเล็ก รุจิรัตน์ สิกขา
‭085-6581022‬ กฤต ชินสาย

นายช่างชวนวิ่ง-วิศวะอุบล-02.jpg

นายช่างชวนวิ่ง-วิศวะอุบล-03.jpg

นายช่างชวนวิ่ง-วิศวะอุบล-04.jpg

นายช่างชวนวิ่ง-วิศวะอุบล-05.jpg