guideubon

 

โรงพยาบาล ม.อุบลฯ ให้บริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว

ER-ห้องฉุกเฉิน-รพอบ-01.jpg

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการให้บริการเจ็บป่วยทั่วไป เวลา 8.00-16.00 น.

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไป ฉุกเฉิน คลินิกเฉพาะทาง ห้องแล็บ ศูนย์รังสีวิทยา กายภาพบำบัด ฟิตเนส ทันตกรรม

ให้บริการทางการแพทย์กรณี ผู้ป่วยนอก ด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน คลินิกเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ บริการตรวจพิเศษต่างๆ ทางรังสีวิทยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานทันสมัยที่สุด แผนกกายภาพบำบัด ฟิตเนส (Wellness Center) และทันตกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-353909

ER-ห้องฉุกเฉิน-รพอบ-02.jpg

ER-ห้องฉุกเฉิน-รพอบ-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511