guideubon

 

EM Station ปฏิบัติการฟื้นฟูน้ำท่วมใหญ่เมืองอุบล

EM-น้ำท่วมใหญ่-อุบล-01.jpg

สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน จากน้ำท่วมขังบ้านเรือน ถนนหนทาง และปัญหาด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มีน้ำเริ่มเน่าเสีย ส่งกลิ่นในช่วงน้ำลด นั้นจึงเป็นที่มาของกลุ่มจิตอาสา ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำโครงการผลิตจุลินทรีย์ EM น้ำ / EM Ball และน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

EM-น้ำท่วมใหญ่-อุบล-04.jpg

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีแสงธรรม กล่าวว่า การบำบัดน้ำเสียหลังน้ำลด คือภารกิจที่ต้องทำ วันนี้เริ่มส่งกลิ่นแล้ว คณะศิษยานุศิษย์โครงการช่วยชาติหลวงตามหาบัว และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับทางโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และโรงเรียนศรีแสงธรรม ได้จัดตั้งสถานีอีเอ็มขนาด 14,870 ลิตร หรือมากกว่านั้น ตามจำนวนถังหมัก

EM-น้ำท่วมใหญ่-อุบล-02.jpg

วันนี้ เริ่มจัดหาซื้อถังหมักอีเอม 1,000 ลิตร 3 ถัง ขนาด 550 ลิตร ขนาด 120 ลิตร 16 ถัง และถัง 5 ลิตร 1,000 ใบ ส่วนถังบรรจุสำหรับนำไปใช้ก็ได้ประสานขอรับบริจาคกระปุกน้ำเกลือของโรงพยาบาล ถ้าประชาชนที่มีขวดมากรอกเอง หรือมาช่วยกรอกไว้แจกจ่ายคนอื่นก็มาช่วยกัน โดยมีอาคารพุทธสถานในโรงพยาบาล50 พรรษามหาวชิราลงกรณ เป็นสถานีผลิตให้ประชาชนไปรับ การนำไปใช้เทราดน้ำท่วมขังที่เน่าเสีย หรือผสมน้ำใส่รถฉีดล้างป้องกันเชื้อราหลังน้ำลด แต่ถ้าเป็นเชื้อราแล้วต้องใช้น้ำยาอเนกประสงค์ล้างถูพื้น เบื้องต้นมี 800 ลิตร จะให้หน่วยราชการนำไปใช้ตามสถานที่ราชการ วัดหรือส่วนสาธารณะต่างๆ ประชาชนทั่วไป สามารถมาเรียนรู้ร่วมกันผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ไปใช้ได้ ทั้งล้างจาน ถูพื้น ซักผ้า ซึ่งมีแผนจะนำมาใช้ในโรงพยาบาลก่อน เพื่อวางแผนป้องกันน้ำเสียระยะยาวคือ ลดการปล่อยสารเคมีลงในแหล่งน้ำ อันเป็นสาเหตุสำคัญของน้ำเสีย ส่วนน้ำในบ่อลึกเกิน 1 เมตร ในสระที่เน่าเสีย ก็จะใช้อีเอ็มบอลจัดการ

เบื้องต้น จะใช้บ่อน้ำของโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ทดลองเก็บข้อมูลหลังจากบำบัด 2 วัน แล้วตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นอย่างไร ครั้งแรกอาจจะต้องฉีดพ่นผิวน้ำควบคู่ไปด้วย

ศูนย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียนี้ จะทำพิธีเปิดในวันที่ 29 กันยายน 2562 มีกิจกรรมสาธิตการใช้งานโดยการโยนในบ่อบำบัด และร่วมกันกวนน้ำยา กวนอีเอ็มเพื่อแจกจ่ายประชาชนไปใช้งานในวันที่ 2 ตุลาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะฟื้นฟูเสร็จ

EM-น้ำท่วมใหญ่-อุบล-03.jpg

ขณะนี้อีเอ็มบอลพร้อมจะใช้งานแล้ว บ่อน้ำที่ไหนส่งกลิ่นเหม็นเน่า โทรมาเรียกเรา ส่วนท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาค ขอเป็นกากน้ำตาล และขวดฝาเกลียว