guideubon

 

เที่ยวงาน E-San Border Trade Market 2021 วันที่ 2-6 ธ.ค.นี้

E-san-Border-Trade-Market-2021-01.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายทรงพล  วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายปัญญา  สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชะานี และนายนิมิต  สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุธโส หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน  "E-san Border Trade Market 2021" โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าขายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564 ณ ลานขวัญเมือง หรือสนามหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

E-san-Border-Trade-Market-2021-02.jpg

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงาน "E-san Border Trade Market 2021" โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564 มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นที่มาของงาน "E-san Border Trade Market 2021"

"E-san Border Trade Market 2021 " เป็นกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สนใจที่เข้าชมงานสามารถเลือกช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์คุณภาพ Premium จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศ พร้อมอาหารอร่อย รสชาติแซ่บ หลากหลายชนิด

เลือกชมและช้อป Online ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายในงานได้ ผ่าน Page Facebook : E-san Border Trade Market 2021

E-san-Border-Trade-Market-2021-03.jpg

ด้านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ผู้ประกอบการที่สน่ใจสามารถเข้าร่วมเจรจาธุรกิจได้ภายในงาน ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 64 และการเจรจาธุรกิจ แบบออนไลน์ Z00m กับประเทศเพื่อนบ้าน

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบ New normal พบโปรโมชั่นสุดปัง ของผู้ประกอบการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Live) โดยผู้ประกอบการ ภายในงาน

E-san-Border-Trade-Market-2021-04.jpg

ด้านกิจกรรมบันเทิง พบกับศิลปินชื่อดัง ได้แก่
2 ธันวาคม 64 เบียร์ พร้อมพงษ์
3 ธันวาคม 64 ตรี ชัยณรงค์
4 ธันวาคม 64 ไผ่ พงศธร
5 ธันวาคม 64 ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
6 ธันวาคม 64 ตั๊กแตน ชลดา

E-san-Border-Trade-Market-2021-05.jpg

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิงมากมาย ภายในงาน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการภายในงานในราคาย่อมเยา ระหว่างระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564 ณ ลานขวัญเมือง หรือสนามหน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดอุบลราชธานี สร้างความสบายใจให้กับผู้จับจ่ายใช้สอย

E-san-Border-Trade-Market-2021-06.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-07.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-08.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-09.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-10.jpg