guideubon

 

ปั่นครั้งเดียวเที่ยวสามประเทศ เชื่อมสัมพันธ์ไทย ลาว กัมพูชา

ปั่นครั้งเดียว-เที่ยวสามประเทศ-03.jpg

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ปั่นครั้งเดียวเที่ยวสามประเทศ”  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน ส่งเสริม กระตุ้นให้ประชาชนสนใจการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน 3 ประเทศ คือไทย ลาว กัมพูชา กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสามเหลี่ยมมรกต ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน รับบริจาค สิ่งของ เสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่อไป

สมรภูมิช่องบก-อุบล-01.jpg

อำเภอน้ำยืน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม“ปั่นครั้งเดียวเที่ยวสามประเทศ” เพื่อปั่นจักรยานจากจุดชมวิว ต.บุเปือย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของ อ.น้ำยืน ปั่นไปยังสามเหลี่ยมมรกต จุดที่มีผืนแผ่นดินติดสามประเทศ คือ ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางการปั่นประมาณ 40 กม. เส้นทางการปั่นจะผ่านธรรมชาติ ป่า ภูเขา อ่างเก็บน้ำ ที่มีความสวยงาม

โดมประดิษฐ์-น้ำยืน-อุบล-04.jpg

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตอนเย็น เป็นกิจกรรมรวมกลุ่ม นอนเต้นท์พักค้างคืนสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากทางไกล มีนิทรรศการ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน การละเล่นสนุกสนานรอบกองไฟ

โดมประดิษฐ์-น้ำยืน-อุบล-03.jpg

เช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เริ่มเวลาประมาณ 6.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกาแฟ จากนั้น เวลา 7.00 น. เตรียมปั่นจักยาน นำโดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมปั่นจักรยานกับพี่น้องนักปั่นทั่วประเทศที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ผู้สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอน้ำยืน โทร.045-371089 หรือ อบต.โดมประดิษฐ์ โทร.045-859639

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511