guideubon

 

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร Craft Journey Ubon

Craft-Journey-01.jpg

ขอเชิญชมนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition) โดยจะออกเดินทางจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 44 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - ตุลาคม พ.ศ. 2564

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition) หรือ Craft Journey จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

นิทรรศการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านผ้า และประวัติการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ้าทอประเภทต่างๆ กระบวนการทอผ้า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วงจรหนอนไหมและแมลงทับ สีธรรมชาติ และห้องสมุดเคลื่อนที่

Craft-Journey-02.jpg

สนุกจุใจกับ Craft Journey นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร ท่องแดนอีสาน กับแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง
ในจังหวัดอุบลราชธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
วันที่ 17 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

พิพิธภัณฑ์คำปุน
วันที่ 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อย
วันที่ 26 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

Craft-Journey-03.jpg

Craft-Journey-04.jpg

Craft-Journey-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511