guideubon

 

ชาวอุบลฯ ที่เดินทางกลับบ้าน ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกัน COVID-19

COVID-19-ชาวอุบลกลับบ้าน-01.jpg

วันที่ 22 มีนาคม 2563 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ออกประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ว่า ให้พี่น้องชาวอุบลฯ ที่ทำงานอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรเดินทางกลับบ้าน

หากมีความจำเป็นต้องกลับบ้าน ผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เมื่อถึงภูมิลำเนา ควรแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา

COVID-19-ชาวอุบลกลับบ้าน-02.jpg

การปฏิบัติตน ดังนี้

1. ไม่รับประทานอาหาร และใช้กาชนะร่วมกับผู้อื่น

2. ไม่ไช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ซ้อนส้อม

3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง

4. หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง

5. หากมีไข้ และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

COVID-19-ชาวอุบลกลับบ้าน-03.jpg

COVID-19-ชาวอุบลกลับบ้าน-04.jpg