guideubon

 

"นมให้น้อง” ช่วยเหลือเด็ก ที่ประสบวิกฤติโควิด 19 ในอุบลฯ

เมื่อเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในชีวิต อาทิเช่น โรคโควิด19 เกิดขึ้นโดยที่เราไม่มีโอกาสในการตั้งตัว ในยามขัดสน หลายชีวิตอับจนหนทางจนต้องจบชีวิตตัวเองลงอย่างน่าสลดไร้ที่พึ่ง “แม่ลูกสอง ไร้เงินซื้อข้าว-ซื้อนมให้ลูกกิน เลือกจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายในห้องน้ำเพื่อหนีความแร้นแค้นหิวโหย” เพราะทนดูลูกหิวไม่ได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงที่ จ.มหาสารคาม และ หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นที่อื่นอีก

ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้กว่า หลายครอบครัวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องการความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่ต้องการนมผงและอาหารเพื่ออยู่รอด เพียงเงินหลักสิบหลักร้อย หรือตามกำลังทรัพย์ของท่านก็สามารถต่อชีวิตให้กับเด็กยากไร้ที่รอความช่วยเหลือ

เราขอเป็นตัวแทนลงพื้นที่เดินเท้านำความช่วยเหลือไปมอบให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจริงๆ โดยบ้านแสงสว่าง ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว

✅ บริจาคออนไลน์ที่ บัญชีมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
✅ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี: 840-207730-0

บ้านแสงสว่าง-นมให้น้อง-01.jpg

เมื่อเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในชีวิต อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 โดยที่เราไม่มีโอกาสในการตั้งตัว ในยามขัดสน หลายชีวิตอับจนหนทาง จนต้องจบชีวิตตัวเองลงอย่างน่าสลด ไร้ที่พึ่ง “แม่ลูกสอง ไร้เงินซื้อข้าว-ซื้อนมให้ลูกกิน เลือกจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายในห้องน้ำเพื่อหนีความแร้นแค้นหิวโหย” เพราะทนดูลูกหิวไม่ได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงที่ จ.มหาสารคาม และ หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นที่อื่นอีก

ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้กว่า หลายครอบครัวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องการความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจเพียงเล็กน้อย เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่ต้องการนมผงและอาหารเพื่ออยู่รอด เพียงเงินหลักสิบหลักร้อย หรือตามกำลังทรัพย์ของท่านก็สามารถต่อชีวิตให้กับเด็กยากไร้ที่รอความช่วยเหลือ

บ้านแสงสว่าง ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว ขอเป็นตัวแทนลงพื้นที่เดินเท้า นำความช่วยเหลือไปมอบให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจริงๆ โดยบริจาคออนไลน์ที่

บัญชีมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีเลขที่ : 840-207730-0

- พิมพ์ “นมให้น้อง” ในบรรทัด บันทึกช่วยจำ
- หรือเพิ่ม .07 สตางค์ เพื่อโครงการ “นมให้น้อง”
- หลังจากโอนเงินบริจาคแล้ว
ขอรบกวนส่งหลังฐานการโอนเงินทาง
Line ID : bumfey

สอบถามเพิ่มเติม บ้านแสงสว่าง
97/4 ซอยชยางกูร 40 ถนนชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี
34000
โทร. 088 581 0313