guideubon

 

สถานที่ฉีดวัคซีนCOVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 7-9 มิ.ย.64

สถานที่ฉีดวัคซีน-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ จังหวัดอุบลราชธานี จะฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคCOVID-19 ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

สถานที่ฉีดวัคซีนCOVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีดังนี้

สถานที่ฉีดวัคซีน-โควิดอุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511