guideubon

 

เชิญร่วมประกวดเต้น Cover Dance 2015 ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   ร่วมกับบริษัท  บุญรอดบริวเวอรี่  จำกัด  จัดการประกวดเต้น  Cover Dance  2015  ชิงเงินรางวัลกว่า  20,000  บาท  โดยจะจัดการแข่งขันขึ้น   ในวันพฤหัสบดีที่  3  ธันวาคม  2558  การแข่งขันเริ่มเวลา  19.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  บริเวณลานจอดรถโรงแรมสุนีย์แกรนด์

คุณสมบัติ  :  ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)  สมัครเป็นทีมๆละ 5 คนขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  10  คน

ค่าธรรมเนียมการสมัคร  300  บาท/ทีม  

เงินรางวัล

- ชนะเลิศ เงินสด  7,000  บาท 

- รองอันดับ 1  เงินสด  5,000  บาท 

- รองอันดับ 2  เงินสด  3,000  บาท 

- รางวัลชมเชย 2  รางวัลๆละ  1,000  บาท 

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  9 – 13  พฤศจิกายน  2558         ได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  228  หมู่ 2  ถนนวาริน – พิบูล  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   โทร 045- 252714 – 5, 09-4265-4919  (คุณกรภัค)     ในวันและเวลาราชการ

เกณฑ์การรับสมัครและประกวดเต้น  Cover Dance

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. ประชาชนทั่วไป

2. สมัครเป็นทีมในแต่ละทีมมีสมาชิก  ไม่ต่ำกว่า 5 คนขึ้นไป  และไม่เกิน 10  คน (ไม่จำกัดเพศ)

การสมัครเข้าประกวด

1. ระยะเวลาสมัคร  ตั้งแต่วันที่  1 – 13  พฤศจิกายน  2558  ในวันและเวลาราชการ

2. ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  228  หมู่ 2 ถนนวาริน – พิบูล  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  300  บาท/ทีม

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

แต่ละทีมทำการโชว์การเต้น Cover Dance ต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสิน  ตามลำดับการแข่งขันที่จับฉลากได้  ใช้เวลาในการประกวดทีมละไม่เกิน  5  นาที

การลงทะเบียนในวันแข่งขัน

ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดในวันพฤหัสบดีที่  3  ธันวาคม  2558  เวลา  17.00 – 18.00 น.   ณ  จุดรับรายงานตัวเวทีการประกวด  บริเวณลานจอดรถโรงแรมสุนีย์แกรนด์  (หากมารายงานตัวช้ากว่ากำหนดทางคณะกรรมการจัดประกวดจะถือว่าสละสิทธิ์  หรือหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดไว้  โปรดแจ้งทีมงานก่อนล่วงหน้า  1  ชั่วโมง)   และเริ่มกิจกรรมประกวด  ตั้งแต่เวลา  18.00 น.  เป็นต้นไป

กติกาการแข่งขัน  

1. ผู้เข้าประกวดทุกคนสามารถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น  หากเกิดกรณีทีมที่มีผู้แข่งขันซ้ำกัน  คณะกรรมการการประกวดจะขอปรับให้แพ้และตกรอบทันที

2. การ Cover ไม่จำเป็นต้อง copy ศิลปินมาทั้งหมด

3. เพลงที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องมีความยาวในการโชว์ไม่เกิน 5 นาที  บวกลบไม่เกิน 1 นาที

4. จัดเตรียมเพลงที่จะนำเข้าประกวดมาเอง  อยู่ในรูปแบบของ Audio CD (และส่ง Audio CD ในระหว่างรายงานตัว)

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการจะพิจารณาผลการตัดสินผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  รวมทั้งสิ้น  100  คะแนน  ดังนี้

1. การ Cover ศิลปินต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบ              จำนวน  30  คะแนน

2. ความพร้อมเพรียงและทักษะการเต้น                   จำนวน  20  คะแนน

3. ความคิดสร้างสรรค์ในการโชว์                          จำนวน  20  คะแนน

4. อารมณ์ในการแสดง                                     จำนวน  10  คะแนน

5. การแต่งกาย                                             จำนวน  10  คะแนน

6. ภาพรวมของการแสดง                                  จำนวน  10  คะแนน

รางวัลการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล  7,000  บาท 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท 

4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ได้รับเงินรางวัลละ  1,000  บาท

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาถูกต้อง

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

หมายเหตุ

หากผู้เข้าประกวดหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  มีประเด็นหรือข้อสงสัยประการใด  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  228           หมู่ 2  ถนนวาริน – พิบูล  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190  โทรศัพท์    045- 252714-5 , 09-4265-4919  (คุณกรภัค)  ในวันและเวลาราชการ