guideubon

 

รถโรงหนังคันแรกของเอเชีย แวะอุบลฯ 10-17 พ.ย.60 นี้

รถโรงหนัง-อุบล-02.jpg

วันที่ 26 กันยายน 2560  นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แจ้งว่า หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม จะนำรถโรงหนัง "เฉลิมทัศน์” มาให้บริการเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลจากโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ  ซึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ โครงการรถโรงหนัง มีกำหนดจะเดินทางไปจัดฉายรถยนต์ในภาคอีสาน ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัด คือ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานีศรีสะเกษ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2560 สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีจุดฉาย 4 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ในวันที่ 10 และ 13 พฤศจิกายน 2560

2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ในวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2560

3.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

4.โรงเรียนอนุบาลบุญฑริก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

รถโรงหนัง-อุบล-01.jpg

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ (Cinemobile) เป็นรถโรงหนังคันแรกในทวีปเอเชีย เพื่อร่วมฉลองวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งทรงพระราชทานนามรถโรงหนังว่า "เฉลิมทัศน์” เป็นโรงภาพยนตร์รูปโฉมทันสมัย ยาว 23 เมตร สูง 4.34 เมตร กว้างเมื่อจอดและกางปีกออก 11 เมตร ความจุ 100 ที่นั่ง ที่มีระบบภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบ รองรับระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่จะเคลื่อนที่ไปได้ในทุกหนทุกแห่ง

รถโรงหนัง-อุบล-04.jpg

ซึ่งภาพยนตร์ที่จะเดินทางไปกับรถโรงหนังนี้ จะเป็นภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดรายการมาเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการดูหนัง ด้วยทัศนะใหม่ในประเทศไทย เพราะรถโรงหนังไม่ใช่รถโรงหนังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่การดูหนังเป็นการเรียนรู้ภาพยนตร์ที่ดีและรู้จักเลือกรู้จักดูเลือกรู้จัก หรือดูเป็น ทำให้เราเกิดปัญญาจากการดู โดยเฉพาะเด็กนักเรียนตามโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ที่ไม่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ และชาวบ้านในชุมชนที่ไม่มีหรือห่างไกลจากโรงภาพยนตร์ และไม่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ที่ดีงาม มีคุณค่าทั้งด้านความบันเทิงและการเรียนรู้ให้เกิดปัญญา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมพิเศษทางสังคมที่ชุมชนและเยาวชนทุกคนจะรอคอยการมาของรถโรงหนังคันนั้นที่จะสร้างจินตนาการให้แก่เขาและจะบอกต่อๆไป ทำให้เกิดความทรงจำที่ดีๆ และส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนมีแรงบันดาลใจในการสร้างอนาคตของตนเองที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

รถโรงหนัง-อุบล-05.jpg

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวุฒินันท์ แซ่มช้อย ผู้ประสานงานโครงการรถโรงหนัง โทรศัพท์หมายเลข 094-7706999 และ 061-4131999