guideubon

 

ศาลเจ้าพุทธก๋งอุบลฯ เชิญประชาชานร่วมชมงิ้วเปลี่ยนหน้ากากมายากล 10 วัน 10 คืน

ศาลเจ้าพุทธก๋ง-อุบล-01.jpg

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพุทธก๋ง อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศาลเจ้าพุทธก๋ง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 122 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำมูล ติดกับอุบลวาณิชย์สมาคม

ศาลเจ้าพุทธก๋ง สันนิษฐานว่า สร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2403 โดยกลุ่มชาวจีน 4 สายตระกูลที่มีฐานะเป็นเจ้าภาษีนายอากรและคหบดี ได้แก่ ศรีธัญรัตน์ โกศัลวิทย์ โกศัลวัฒน์ และสุรพัฒน์ อธิบายว่า เมื่อเดินทางมายังเมืองอุบลราชธานี ก็ได้พบศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ก่อนหน้านี้มาอย่างยาวนานแล้ว

โดยคนไทยเชื้อสายจีนได้มีประเพณีที่ถือปฏิบัติติดต่อกันมาคือ การจัดให้มีการแสดงมหรสพงิ้ว 10 วัน 10 คืน เพื่อถวายศาลเจ้า อันจะก่อให้เกิดสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขต่อครอบครัว ธุรกิจการค้า และต่อบ้านเมืองที่อาศัยอยู่ จึงได้จัดให้มีการแสดงงิ้ว 10 วัน 10 คืน ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยเปิดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าชมฟรีตลอดงาน พร้อมกับมีโรงทาน และการประมูลส้ม( ไต่กิ๊ก) เพื่อนำรายได้ไปบูรณะศาลเจ้าและทำบุญที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

สำหรับความพิเศษของงิ้วในปีนี้ คือ การว่าจ้างงิ้วคณะ ‘ไซ ย้ง ฮง’ ซึ่งเป็นคณะที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีการพากย์ภาษาไทยให้คนไทยที่รับชมได้เข้าใจเนื้อหาด้วย อีกทั้งมีการแสดงงิ้ว ‘เปลี่ยนพันหน้ามายากล’ ที่คนไทยชื่นชอบ ซึ่งการจัดแสดงงิ้ว 10 วัน 10 คืนของศาลเจ้าพุทธก๋ง อุบลฯ จะมีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีวันไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ศาลเจ้าพุทธก๋ง-อุบล-02.jpg

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวอุบลฯ ทุกคนที่ยังไม่เคยรับชมการแสดงงิ้ว และการแสดงงิ้วพันหน้ามายากล ไปร่วมรับชมฟรีในงานดังกล่าว ซึ่งจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ทราบถึงประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน ในอีกมิติหนึ่งแห่งความเคารพศรัทธาในศาลเจ้า รวมทั้งจะให้เกิดความเป็นสิริมงคลอย่างสูง ทั้งต่อตนเองและครอบครัว ตลอดจนธุรกิจการค้าด้วย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511